تعرفه تبلیغات در گوگل

با ما تجربه ای متفاوت در تبلیغات گوگل داشته باشید.


PLAN A

10 دلار
حداکثر تعداد ورود کاربر
1000
متوسط تعداد ورود کاربر
200
حداکثر کلید واژه
نامحدود
هزینه کلیک
حداقل 1 سنت
دسترسی مستقیم به اکانت گوگل
ندارد
امکان دسترسی به گزارشات
دارد
45,000 تومان
سفارش


PLAN B

30 دلار
حداکثر تعداد ورود کاربر
3000
متوسط تعداد ورود کاربر
500
حداکثر کلید واژه
نامحدود
هزینه کلیک
حداقل 1 سنت
دسترسی مستقیم به اکانت گوگل
ندارد
امکان دسترسی به گزارشات
دارد
135,000 تومان
سفارش


PLAN C

50 دلار
حداکثر تعداد ورود کاربر
5000
متوسط تعداد ورود کاربر
1000
حداکثر کلید واژه
نامحدود
هزینه کلیک
حداقل 1 سنت
دسترسی مستقیم به اکانت گوگل
ندارد
امکان دسترسی به گزارشات
دارد
225,000 تومان
سفارش


PLAN D

100 دلار
حداکثر تعداد ورود کاربر
10000
متوسط تعداد ورود کاربر
2000
حداکثر کلید واژه
نامحدود
هزینه کلیک
حداقل 1 سنت
دسترسی مستقیم به اکانت گوگل
ندارد
امکان دسترسی به گزارشات
دارد
450,000 تومان
سفارش


PLAN E

250 دلار
حداکثر تعداد ورود کاربر
25000
متوسط تعداد ورود کاربر
5000
حداکثر کلید واژه
نامحدود
هزینه کلیک
حداقل 1 سنت
دسترسی مستقیم به اکانت گوگل
ندارد
امکان دسترسی به گزارشات
دارد
1,100,000 تومان
سفارش


PLAN F

500 دلار
حداکثر تعداد ورود کاربر
50000
متوسط تعداد ورود کاربر
10000
حداکثر کلید واژه
نامحدود
هزینه کلیک
حداقل 1 سنت
دسترسی مستقیم به اکانت گوگل
ندارد
امکان دسترسی به گزارشات
دارد
2,220,000 تومان
سفارش


PLAN G

1000 دلار
حداکثر تعداد ورود کاربر
100000
متوسط تعداد ورود کاربر
20000
حداکثر کلید واژه
نامحدود
هزینه کلیک
حداقل 1 سنت
دسترسی مستقیم به اکانت گوگل
دارد
امکان دسترسی به گزارشات
دارد
4,400,000 تومان
سفارش


PLAN H

2000 دلار
حداکثر تعداد ورود کاربر
200000
متوسط تعداد ورود کاربر
40000
حداکثر کلید واژه
نامحدود
هزینه کلیک
حداقل 1 سنت
دسترسی مستقیم به اکانت گوگل
دارد
امکان دسترسی به گزارشات
دارد
8,800,000 تومان
سفارش