پلن دلخواه خود را انتخاب کنید

Plan A
 • 1 گیگابایت رم
 • 1 هسته پردازنده
 • 10 گیگابایت فضای دیسک
 • 1 ترابایت ترافیک ماهانه
 • 1 عدد آی پی
Plan B
 • 2 گیگابایت رم
 • 1 هسته پردازنده
 • 40 گیگابایت فضای دیسک
 • 2 ترابایت ترافیک ماهانه
 • 1 عدد آی پی
Plan C
 • 4 گیگابایت رم
 • 2 هسته پردازنده
 • 80 گیگابایت فضای دیسک
 • 4 ترابایت ترافیک ماهانه
 • 1 عدد آی پی