پلن دلخواه خود را انتخاب کنید

Plan A
 • Intel Xeon X3450 پردازنده
 • 8 گیگابایت (DDR3) حافظه رم
 • 2 عدد دیسک 500 گیگابایت (SATA) دیسک
 • 4.000 گیگابایت ترافیک ماهانه
 • 8 عدد تعداد آی پی رایگان
Plan B
 • Intel Xeon X3470 پردازنده
 • 16 گیگابایت (DDR3) حافظه رم
 • 2 عدد دیسک 1000 گیگابایت (SATA) دیسک
 • 5.000 گیگابایت ترافیک ماهانه
 • 8 عدد تعداد آی پی رایگان
Plan C
 • Intel Core i7-4770 پردازنده
 • 16 گیگابایت (DDR3) حافظه رم
 • 2 عدد دیسک 1000 گیگابایت (SATA) دیسک
 • 6.000 گیگابایت ترافیک ماهانه
 • 8 عدد تعداد آی پی رایگان
Plan D
 • 2 عدد پردازنده Intel Xeon E5620 پردازنده
 • 32 گیگابایت (DDR3) حافظه رم
 • 6 عدد دیسک 1000 گیگابایت (SATA) دیسک
 • RAID سخت افزاری دارای 512 مگابایت Cache و BBU آرایه دیسک
 • 7.000 گیگابایت ترافیک ماهانه
 • 8 عدد تعداد آی پی رایگان