سرور مجازی ویندوز

Plan A
 • 1 گیگابایت حافظه رم
 • 25 گیگابایت RAID فضای دیسک
 • 500 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • 1 عدد آی پی
Plan B
 • 2 گیگابایت حافظه رم
 • 50 گیگابایت RAID فضای دیسک
 • 1000 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • 1 عدد آی پی
Plan C
 • 4 گیگابایت حافظه رم
 • 100 گیگابایت RAID فضای دیسک
 • 2000 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • 1 عدد آی پی
Plan D
 • 8 گیگابایت حافظه رم
 • 200 گیگابایت RAID فضای دیسک
 • 4000 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • 1 عدد آی پی